5 frågor du inte får missa att ställa på intervjun

by Johanna Kling

”5 frågor du inte får missa att ställa på intervjun”

När du är i en intervjusituation är det viktigt att ha några välformulerade frågor redo. Här är fem av de mest meningsfulla och effektiva frågorna du inte får missa att ställa på intervjun.

1. Vilka utmaningar kan jag förvänta mig de första månaderna?

Den här frågan visar att du är seriös och engagerad. Den ger också värdefull information om vad jobbet faktiskt innebär, och tjänar som indikator över om du är redo att ta på dig rollen.

2. Hur mäter ni framgång här?

Genom att fråga om framgång på företaget, får du en tydlig bild av företagets värderingar, kultur och förväntningar på anställda.

3. Vilka typer av färdigheter är ni mest intresserade av för denna roll?

Med denna fråga kan du skaffa dig en tydligare bild av vilka dina arbetsuppgifter kommer att vara, samt vad företaget särskilt invärderar hos sina anställda.

Fråga Varför ställa den? Tänkbara svar
Vilka utmaningar kan jag förvänta mig de första månaderna? Få en uppfattning om arbetsuppgifter och -miljö Svar kan variera från arbetsplats till arbetsplats
Hur mäter ni framgång här? Få en inblick i företagets värderingar och förväntningar Svar kan innefatta kvantifierade mål, feedbackkultur, o.s.v.
Vilka typer av färdigheter är ni mest intresserade av för denna roll? Få förståelse för vad arbetet innebär” Svar kan innebära specifika färdigheter eller bredare kompetensområden

4. Vad gillar du mest med att jobba här?

Sista frågan för de anställda. Detta kommer att ge en inblick i företagets kultur och vad andra anställda värderar.

5. Vad är nästa steg i intervjuprocessen?

Sluta alltid med denna fråga, då det visar att du är ser fram emot att gå vidare i intervjuprocessen. Dessutom är det alltid bra att veta vad du kan förvänta dig härnäst.

Kom ihåg, en intervju är en tvåvägsprocess. Använd detta tillfälle för att avgöra om företaget passar dig lika mycket som du passar för dem. Lycka till!

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More