Evolutionen av samarbetsbaserad robotteknik

by Johanna Kling

Robotar har varit en stor del av industrierna i väldigt många år. De traditionella industrirobotarna har hjälpt till att automatisera och effektivisera produktionen, men de har sina begränsningar.

En ny, banbrytande robotteknik har under de senaste decennierna utvecklats och är idag allt vanligare ute på industrierna. Det är en samarbetsbaserad robotteknik, som är utvecklad för att låta robotar och människor arbeta sida vid sida. Robotarna, som även är kända som cobots, skiljer sig från traditionella industrirobotar och kan implementeras på ett annat sätt.

Här tar vi reda på hur tekniken fungerar och hur den påverkar processerna inom produktions- och processindustrin.

Vad är cobots och hur fungerar de?

Enkelt förklarat är cobots en ny typ av robot som är designad för att kunna samarbeta med och arbeta runt människor och andra robotar. Deras förmåga att interagera med människor på ett säkert sätt gör att de skiljer sig från traditionella robotar som inte kan göra det.

Cobots är utrustade med flera kameror och sensorer, vilket är grunden i deras samarbetsförmåga. Genom kamerorna och sensorerna kan roboten alltid känna av och anpassa sig efter sin omgivning, vilket gör dem väldigt säkra att använda. Om någon till exempel ramlar framför en cobot känner den av det och stannar upp.

Robotarna är även väldigt lättprogrammerade och kan lätt programmeras till att utföra olika sorters uppgifter, vilket gör dem till ett väldigt flexibelt hjälpmedel inom industrierna.

Den samarbetsbaserade robotteknikens evolution

Industrirobotar var tidigare huvudsakligen dedikerade till att utföra enkla och repetitiva uppgifter inom industrin. För att undvika faror för människor fick robotarna vanligtvis arbeta inom avskilda och inhägnade arbetsområden, vilket var effektivt för sin tid men sätter begränsningar när det kommer till flexibilitet och anpassningsförmåga.

Allt eftersom framsteg gjordes inom sensor- och bildbehandlingsteknologi började forskare och ingenjörer undersöka möjligheten att skapa robotar som kan arbeta med människor på ett säkert sätt. Under åren tog utvecklingen många steg framåt och ledde till de samarbetsbaserade robotarna vi har idag. Tack vare många års forskning och implementeringen av sensor- och kameratekniken lyckades man skapa nya robotar som känner av sin omgivning och kan anpassa sig efter den.

Först användes cobots främst i små och nischade applikationer. De användes ofta för montering av små komponenter, inspektioner eller som hjälpredor. Med tiden har deras förmågor utökats och de har blivit alltmer sofistikerade och kraftfulla.

Hur cobots används idag

Idag är det allt vanligare att se cobots på industrierna. Deras oslagbara anpassningsförmåga, säkra hantering och möjligheten till att samarbeta gör dem till ett effektivt och lönsamt sätt att öka produktiviteten.

Eftersom cobots är så pass enkla att programmera om kan en och samma robot flyttas runt och anpassas för flera olika arbetsuppgifter. Det gör cobots till en väldigt flexibel lösning som snabbt kan flyttas mellan arbetsstationer och anpassas efter ändrade produktionskrav, efterfrågan eller säkerhetsaspekter.

Den oslagbara mångsidigheten kan därför göra cobots till en kostnadseffektiv och mångsidig lösning för företag som vill effektivisera sin verksamhet.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More