Jag vill inte dö jag vill bara inte leva

by Johanna Kling

”Jag vill inte dö jag vill bara inte leva” – En blick på mental hälsa

Uttrycket ”Jag vill inte dö jag vill bara inte leva” är symboliskt för många som kämpar med mentala hälsor. Det är en vädjan, ett rop på hjälp, ett uttryck för det oerhörda lidande som dessa individer genomgår.

Det oerhörda lidandet

Att vilja ”sluta leva” innebär inte nödvändigtvis att vilja dö. Det signalerar istället en utmattelse från det dagliga lidandet, frustration över livets utmaningar och en känsla av hopp om att det kan finnas något bättre bortom denna värld.

Många kämpar i tystnad

Tyvärr tenderar många som kämpar med mentala hälsor att göra det i tysthet. De kan känna skam, rädsla eller stigma, vilket hindrar dem från att söka hjälp. Det är dags att vi börjar bryta detta stigma och öppnar upp dialog om mental hälsa.

Mental Hälsostörning Antal Drabbade (Sverige) Tillgängliga Behandlingar
Depression Cirka 600 000 Psykoterapi, Medicinering
Ångestsyndrom Över 1 miljon Kognitiv beteendeterapi, Medicinering
Ätstörningar Runt 175 000 Näringsterapi, Familjeterapi

Förändring är möjlig

Det finns hopp för de som kämpar med mentala hälsor. Med rätt stöd och behandling kan individer hitta lättnad från sitt lidande och återuppleva glädjen i livet. Oavsett hur mörkt det kan verka, kom ihåg: du är inte ensam. Och hjälp finns där.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More