Vi blir det liv vi lever

by Johanna Kling

För en liten eller lång paus från arbetsplatsen! Kan du höra det, doften av frihet och tid för att ta itu med dina drömmar? Victoria Eriksson sa en gång, ”Vi blir det liv vi lever”. Så varför inte ta tillfället i akt nu och gå efter vad du vill i livet? Men innan du tar dessa dristiga steg, är det viktigt att veta vad ni kan förvänta er när det gäller tjänstledighet.

Grundläggande kunskaper om tjänstledighet

Arbetstagare i Sverige har rätt till tjänstledighet för ett antal ändamål – det kan vara för studier, föräldraskap, fackligt arbete, eller till och med för att starta ett eget företag. Men man kan undra, hur länge kan man vara tjänstledig? Tja, det beror mycket på omständigheterna och anledningen till din tjänstledighet. Även om det finns en allmän rätt till tjänstledighet, så dikterar lagar och arbetsplatsens regler specifika tidsramar för var och en av dem.

Anledning för tjänstledighet Minsta tjänstgöringstid Maximal tid för tjänstledighet
Studier 6 månader Upp till den tid som studierna kräver
Politisk verksamhet Ingen minsta tjänstgöringstid Upp till den tid som verksamheten kräver
Föräldraledighet Ingen minsta tjänstgöringstid Upp till 480 dagar per barn
Starta eget företag 6 månader Upp till 18 månader

Tjänstledighet – En balansgång mellan behov och regler

Lagar och arbetsplatsens bestämmelser kan variera stort. Det finns ingen one-size-fits-all-strategi när det kommer till tjänstledighet. Därför är det alltid en god idé att konferera med din arbetsgivare eller HR-avdelning. Tänk på att ”vi blir det liv vi lever” och ditt beslut om att ta tjänstledighet kommer att forma ditt liv på sätt du kanske inte anar. Så, ta ut ditt detektivglas och gräv upp de regler och förutsättningar som gäller för just din situation. Vad väntar du på? Lev livet nu!

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More