Vad kostar en anställd utöver lön

by Johanna Kling

Vad kostar en anställd utöver lön?

När du överväger att anställa en ny medarbetare, är det viktigt att vara medveten om alla de extra kostnaderna utöver lönen. Dessa kan omfatta allt från sociala avgifter till kostnader för arbetsplatser, utbildningar och sjukförmåner.

Sociala kostnader och arbetsgivaravgifter

För det första, sociala avgifter eller arbetsgivaravgifter, kan utgöra en betydande resultatpost. Om du anställer en person över 26 år, ska arbetsgivaravgiften vara 31.42% av medarbetarens lön. För personer under 26 år gäller en reducerad avgift.

Ålder Arbetsgivaravgift
Över 26 år 31.42%
Under 26 år Redukterad avgift

Pensionsavgifter

Också, det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivarens pensionsavgifter ofta är inkluderade i lönekostnaderna. Det är arbetsgivarens skyldighet att betala in till medarbetarens pensionssparande.

Arbetsplatskostnader

Förutom de ovanstående avgifterna, det finns arbetsplatskostnader. Dessa kan variera mycket beroende på typen av jobb och arbetsmiljö, men kan inkludera arbetsutrustningar, arbetsplatser och liknande.

Övriga kostnader

Slutligen, det finns också andra kostnader som kan uppstå, såsom kostnader för personalutbildning, företagshälsa, semesterersättning eller sjuklön. Alla dessa kommer till den fasta lönekostnaden och kan göra den totala kostnaden för att anställa en medarbetare mycket högre än väntat.

Därför är det viktigt att noggrant beräkna dessa kostnader innan du anställer. Så, vad kostar en anställd utöver lön? Det varierar, men som en tumregel, kan du räkna med att lönekostnaderna är bara cirka 70% av den totala kostnaden för att anställa en medarbetare.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More