Jag är inte här det här händer inte

by Johanna Kling

Varför säger man ”jag är inte här, det här händer inte”?

Detta är en vanlig fras vi kanske använder när vi inte kan tro vad vi upplever. Det är ett sätt att förneka något oväntat eller chockerande för att skydda oss själva från obehagliga känslor. Vi försöker koppla bort oss från verkligheten genom att säga ”jag är inte här, det här händer inte”.

Psykologisk Signifikans

Aspekt Förklaring Exempel
Förnekande Defensiv mekanism för att hantera obekväm verklighet. ”Jag är inte här, det här händer inte” under en stressande situation.
Dissociation Psykologisk process där en individ kopplar bort sig från sina tankar, känslor, minnen eller sin känsla av identitet. Agera som om händelsen är ofarlig, trots tydliga bevis på det motsatta.
Flykt från verkligheten Medveten strategi för att undvika att möta den stressande situationen. Ignorera problemet, hoppas att det löser sig självt.

När kan denna fras användas?

  • Under stress: När du upplever oroande händelser i livet, till exempel en svår uppbrott, förlust av ett jobb eller en traumatisk händelse.
  • Vid överraskning: Säg till exempel att du plötsligt vinner lotteriet – du kanske ska utropa ”jag är inte här, det här händer inte!”.
  • För att skapa spänning: I litteratur eller film kan denna fras användas för att uttrycka en persons chock eller förvirring i en oväntad vändning.

Hur kan man hantera känslor av förnekande och dissociation?

Först och främst, erkänna och acceptera dina känslor istället för att förneka dem. Om du ständigt känner att ”jag är inte här, det här händer inte”, kanske du behöver prata med en psykolog eller rådgivare för att få hjälp med att hantera dessa känslor. Andra hjälpsamma strategier kan vara meditation, mindfulness, djupandning och andra avslappningstekniker. Var inte rädd att söka hjälp och stöd när livet blir överväldigande. Du är här och det som händer är verkligt. Det är ok att inse det och möta det med mod.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More