Hur många bor i Göteborg?

by Samuel Engström
Inhabitants

Idag bor det cirka 1 060 000 invånare i Göteborg stad med omgivande regioner, det så kallade Storgöteborg. Under 2021 var Göteborg den kommun som hade störst tillväxt i hela Sverige, och Göteborg fortsätter att växa!

Hur många människor bor i Göteborgs stad?

Traditionellt brukar man skilja på stad och kommun, och när det gäller riktigt stora städer brukar man skilja på hur många som bor i själva staden – i tätorten – och hur många som bor i staden tillsammans med omgivande regioner. I göteborgs tätort bodde det 2021 drygt 587 000 invånare. 

Det är svårt att ange en exakt siffra för antal invånare 2022. Nya invånare tillkommer hela tiden genom födslar och inflyttning medan några försvinner genom att flytta ut från staden, eller checka ut från jordelivet. Men på det hela så växer Göteborg stad och enligt Wikipedia är befolkningen år 2022 över 600 000 invånare. 

Hur många bor i Göteborg – utveckling de senaste fyra åren

  • 2018 – 571 868 invånare
  • 2019 – 579 281 invånare
  • 2020 – 583 056 invånare
  • 2021 – 587 549 invånare

Hur många bor i Göteborgs kommun år 2030?

Enligt Göteborgs stad räknar man med en stadig befolkningstillväxt under de kommande åren och 2030 beräknar man att invånarantalet i kommunen ska vara 660 000 personer. Enligt dessa beräkningar har befolkningsökningen tidigare varit till lika delar beroende på födslar och på inflyttning. Men de senaste åren har födslar varit dominerande i och med att inflyttningen avstannat som en följd av covid-pandemin. 

De flesta Göteborgare är i arbetsför ålder!

Hur många bor i göteborg? Tja, det beror ju på vilka åldrar man är intresserad av! Om man tittar på 2021 års statistik från Göteborg stad ser man att de alla flesta Göteborgare är i arbetsför ålder. Av 587 549 invånare var 379 434 mellan 18 och 64 år – det är cirka 65 %. Ungefär 20 % av invånarna är yngre och 15 % är över 64 år.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More