Hur lång tid tar det att gå med i Nato?

by Samuel Engström
NATO

Svaret på hur lång tid tar det att gå med i Nato är inte enkelt. Det finns ingen bestämd utsatt tid, men en ansökan brukar ta 12–15 månader att processa. Tidsrymden kan dock variera, och för de senaste länderna som blev medlemmar tog ansökan 18–20 månader. 

Däremot finns det olika regler för att kunna få ett medlemskap. Det handlar bland annat om hur landets demokrati ser ut och att de andra medlemsländerna godkänner ansökan.

Historien om Nato

Nato bildades under kalla kriget 1949. Det är en säkerhetspolitisk allians, där medlemsländerna lovar att hjälpa varandra om någon av dem blir anfallna. Från början var det bara 12 länder som var med i alliansen, men idag finns det 30 medlemmar. 

Själva grunden för Nato är att fungera som en motvikt mot dåvarande Sovjetunionen. Sedan unionens fall har flera av de gamla sovjetiska staterna gått med i Nato, för att få ökad säkerhet mot Ryssland. 

Krav för medlemskap

Vad som krävs för att gå med i Nato är först och främst att det ska råda en demokrati i landet och att militären är under demokratisk kontroll. Landet ska vara en fungerande rättsstat som håller samma linje som Nato vad gäller värderingar och mål.

Förutom detta måste också alla andra medlemsländer godkänna en ansökan. Svaret på frågan “hur lång tid tar det att gå med i Nato?” kan därför variera. Det ansökande landet måste vara en demokrati som kan bidra till alliansen. Det behöver dessutom finnas en god relation till medlemsländerna.

Sverige och Nato

Sverige har länge haft en god relation till Nato och genomfört gemensamma övningar. Vad händer om Sverige går med i Nato fullt ut? Sverige kommer inte längre vara neutralt, utan igen bli ett krigförande land. 

I maj 2022 ansökte Sverige tillsammans med Finland om medlemskap i Nato. Hur snabbt kan Sverige gå med i Nato? Det beror nu mest på hur lång tid det tar för Sverige att komma överens med Turkiet, som stoppat ansökan. Hur lång tid tar det att gå med i Nato kan därmed också bero på andra politiska frågor. 

Vägen framåt

En fråga många ställer sig är “vad gör Ryssland om Sverige går med i Nato?” Det finns inte heller några enkla svar på det. Ryssland kommer sannolikt att rusta upp i Östersjöområdet. Däremot är en väpnad konflikt på svenskt territorium fortsatt ett avlägset scenario.

När det kommer till hur lång tid tar det att gå med i Nato finns det ingen som kan ge ett säkert svar. Enligt Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg skulle Sveriges och Finlands ansökningar ha processats på rekordtid, men så har det inte blivit.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More