Den blinde mannen som inte ville se titanic

by Johanna Kling

Kopplingen mellan ’Den blinde mannen som inte ville se Titanic’

”Den blinde mannen som inte ville se Titanic” är en fascinerande berättelse värd att utforska. Innan vi dyker in i detaljerna, låt oss först förstå varför denna märkliga fras har fått så pass mycket uppmärksamhet.

”Hur kan en blind man se Titanic?” kanske du undrar. Och varför skulle han inte vilja det? Är det inte just vad vi alla vill – att se, lära och uppleva så mycket vi kan? Har du någonsin sett Titanic och känt att du inte ville se den? Knepiga frågor, visst? Och just det gör berättelsen så knepig men fängslande.

Varför skulle en blind man inte vilja ’se’ Titanic?

För att förstå det, behöver vi först problematisera begreppet ”se”. För oss med syn innebär att ”se” ofta att direkt observera med våra ögon. Men för någon som är blind, kan ”att se” innebära att förstå, att känna eller att uppfatta på andra sätt. Därför kan ”Den blinde mannen som inte ville se Titanic” tolkas som ”Mannen som inte ville förstå eller uppleva Titanic”.

Begrepp Förklaring Tillämpning i berättelsen
Att se För de med syn, att direkt observera med ögonen. För de som är blinda, att förstå, känna eller uppfatta på andra sätt. ’Se’ i denna berättelse kan tolkas som att uppleva eller förstå Titanic.
Titanic The Titanic, den ökända olyckan som hände 1912. Representerar en tragedi eller en oönskad händelse i avsaknad av syn.
Den blinde mannen En person utan syn. I detta fall, vår huvudperson. Fascinerande karaktär vars upplevelser och tankar vi utforskar.

Så, nästa gång du möter en berättelse som ”Den blinde mannen som inte ville se Titanic”, stanna upp och tänk två gånger. Kanske betyder det mer än vad det verkar vid första anblicken.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More