Barns utveckling 2-3 år

by Johanna Kling

Barns utveckling 2-3 år

Det är fascinerande att följa barns utveckling 2-3 år. Under denna tid börjar barns personlighet att blomma ut, språkfärdigheter exploderar och de visar en otrolig nyfikenhet för att upptäcka världen. Deras fysiska färdigheter utvecklas också snabbt, de kan springa, hoppa och klättra med större självförtroende.

Utvecklingen av språk

Språkutveckling är en enorm del av barns utveckling 2–3 år. Barn börjar prata i fullständiga meningar, vanligtvis bestående av tre till fem ord. De börjar även använda pronomen som ”jag”, ”du” och ”vi”. Deras ordförråd växer enormt under denna period, från cirka 200 ord till 1 000 ord.

Social och känslomässig utveckling

Under denna tid börjar barn känna igen sig själva i spegeln, och förstå att de är separata från andra. De visar ökad njutning av sitt sällskap med vuxna och andra barn, och vill interagera med dem. De börjar också visa känslor som skuld, skam och stolthet.

Fysisk utveckling

Ett två- till treårigt barn börjar ofta visa imponerande fysiska färdigheter. De kan springa, klättra på möbler, sparka en boll och kanske till och med cykla på en trehjulig cykel.

Utvecklingsområde Förväntade färdigheter Hur man stödjer
Språkutveckling Pratar i meningar, 1000 ord i ordförrådet Läs för barnet, prata mycket med dem
Social utveckling Är medveten om sig själv, gillar social interaktion Aktivt sällskap och lek med andra
Fysisk utveckling Kan springa, klättra, sparka en boll Lekplatser, gå på utflykter, olika sporter

Även om varje barn är unikt och utvecklas i sin egen takt, kan denna guide ge dig en allmän bild av barns utveckling 2-3 år. Att förstå dessa förändringar kan hjälpa dig att ge ditt barn det stöd de behöver under denna spännande tid.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More